Organizacja ćwiczeń ewakuacyjnych

Z oceny zdarzeń pożarowych wiadomo, że sam fakt alarmu pożarowego wywołuje wśród ludzi stany zdenerwowania, psychozę strachu i paniki, które w większym skupisku ludzi rozprzestrzeniają się[...]

Podręczny sprzęt gaśniczy

Zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr[...]

Pokazy

Pokazy gaśnicze.

Konserwacja i sprzedaż

Konserwacja i sprzedaż sprzętu gaśniczego.

Szkolenia

Warsztaty dla „Koordynatorów ewakuacji” Praktyczne szkolenia dla pracowników z użyciem sprzętu PPOŻ Pierwsza pomoc przedmedyczna Szkolenia dla Zakładowych zespołów ratowniczo-gaśniczych Dla kierowców Szkolenia w języku angielskim
Warsztaty dla „Koordynatorów ewakuacji”

Chciałbym zainteresować Państwa szkoleniem dla pracowników „Przygotuj najlepszych na najgorsze” to cykl szkoleń teoretycznych i praktycznych.

Praktyczne szkolenia dla pracowników z użyciem sprzętu PPOŻ

Ochrona przeciwpożarowa to temat z którym każdy spotyka się na podstawowych szkoleniach z zakresu BHP.

strzałka do góry