O Nas

Nasza firma zajmuje się szkoleniami z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa od przeszło 25 lat. Przez kolejne lata staramy się udoskonalać nasz warsztat szkoleniowy. Posiadanie ogromnego zasobu wiedzy nie jest wystarczającym argumentem do przeprowadzenia dobrego szkolenia. Wsłuchując się w potrzeby naszych klientów tworzymy niepowtarzalny klimat spotkania. Nie jesteśmy kolejną firmą szkoleniową, nie jesteśmy dużą spółką działającą według przyjętych schematów. Zawsze dostosowujemy się do potrzeb oraz występujących zagrożeń w danej firmie.  Nasza rozległa wiedza i doświadczenie w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej w zakresie operacyjnym jak i kontrolno-rozpoznawczym sprawiają że prowadzone wykłady i ćwiczenia poparte są zawsze przykładami  z wieloletniego dorobku zawodowego przez co stają się bardzo interesujące i wiarygodne. My nie chcemy zanudzać pracowników rozporządzeniami, dlatego szkolenie jest dynamiczne i cały czas coś się na nim dzieje. Wykładowcami są oficerowie Państwowej Straży Pożarnej którzy doświadczenie zdobyli podczas wielu akcji ratowniczo gaśniczych. Staramy się przekazać jak najwięcej praktycznych informacji wykorzystując urządzenia do praktycznego gaszenia pożarów, symulacji zadymienia, przykładu wybuchów i innych zagrożeń.

mł. bryg. mgr inż. Tomasz Zawadzki – były wykładowca Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej. Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.  Doświadczenie zdobyte w pracy na podziale bojowym pozwoliły mu na zajęcie stanowiska nauczyciela przyszłych strażaków. W latach 2007-2011 dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej następnie nadzorował w zakresie dydaktycznym ośrodki szkolenia PSP w Polsce.

mł.  bryg. mgr inż. Jarosław Zawadzki – czynny oficer Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Od 19 lat związany z pracą na podziale bojowym. Od roku 2007 Dowódca Zmiany w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej  Nr 7 w Krakowie.   Dowodził podczas wielu akcji ratowniczych na terenie powiatu krakowskiego oraz w trakcie działań krakowskich strażaków w ramach współpracy z innymi województwami.

Starszy kapitan Rafał Czaja – absolwent Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Ukończone studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Specjalność Kierowanie Działaniami Ratowniczymi. Jest absolwentem studiów magisterskich w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, a także studiów podyplomowych z Przygotowania Pedagogicznego na Politechnice Krakowskiej. Przez 15 lat pracował w Podziale bojowym (6 lat jako dowódca zmiany) czynnie uczestnicząc w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Od 2006 roku wykładowca młodych pokoleń strażaków w Szkole aspirantów PSP w Krakowie. Od lipca 2017 roku pełni w wymienionej placówce obowiązki Zastępcy Naczelnika Wydziału Kształcenia Zawodowego.

strzałka do góry