Dla kierowców

Szkolenie kierowców ma na celu przygotowanie uczestników na zagrożenia występujące na drodze. Zajęcia odbywają się na Torze Kielce przy współpracy z V-ce Mistrzem Polski w Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski. Szkolenie pozwala posiąść wiedzę z zakresu prawidłowego postępowania podczas wypadku komunikacyjnego, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarą zdarzeń drogowych, zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz praktycznego gaszenia samochodów. Dodatkowo na Torze Kielce istnieje możliwość uczestnictwa Co-Drive rajdowym samochodem u boku kierowcy wyścigowego. Szkolenie dostosowane do potrzeb uczestników.

strzałka do góry