Pierwsza pomoc przedmedyczna

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone są przez doświadczonych ratowników. Mamy świadomość iż brak wiedzy nie jest największym problemem stojącym na przeszkodzie udzielenia pomocy osobie poszkodowanej. Najtrudniej jest odnaleźć w sobie siłę do przełamania się schematowi. Najtrudniej uwierzyć we własne możliwości i sens udzielania pomocy. Na szkoleniach staramy się przygotować uczestników na sytuacje które w życiu codziennym pozwolą im posiąść wiedzę jak należy się zachować. Ratowanie nie jest trudne. Mamy nadzieje iż po odbytym szkoleniu każdy uczestnik będzie wiedział jak postąpić gdy na jego drodze znajdzie się osoba potrzebująca pomocy medycznej. Doświadczenie szkoleń wskazuje iż świetnym rozwiązaniem są zawody medyczne w ramach zespołów pracowników. Ucząc się na błędach własnych i innych sami nabieramy prawidłowych nawyków. W szkoleniach wykorzystywany jest fantom, urządzenie AED, prezentacja multimedialna oraz dobra atmosfera.

strzałka do góry