Praktyczne szkolenia dla pracowników z użyciem sprzętu PPOŻ

Ochrona przeciwpożarowa to temat z którym każdy spotyka się na podstawowych szkoleniach z zakresu BHP. Niestety ze względu na konieczność przekazania sporej ilości informacji z szerokiego zakresu BHP w krótkim czasie w większości przypadków niewiele z istotnych zagadnień pozostaje w pamięci uczestników szkolenia. Do chwili kiedy nie spotkamy się z pożarem lub innym zagrożeniem  dla naszego życia nie myślimy o ochronie przeciwpożarowej. Czy będę umiał wtedy podjąć prawidłową decyzję? Czy moi pracownicy znają zagrożenia i umieją na nie reagować?  Niekiedy wystarczy aby pożar wybuch tylko ten jeden raz, a skutki wpłyną na życie moje i innych. Refleksja czy zrobiłem wszystko aby temu zapobiec przychodzi najczęściej za późno.

Szkolenia w naszej firmie prowadzone są przez praktyków poszczególnych zagadnień. Nie prowadzą ich inspektorzy po kursach ochrony przeciwpożarowej.  Każdy z wykładowców jest ,bądź był czynnym

oficerem Państwowej Straży Pożarnej.  Brał udział w wielu akcjach ratowniczo gaśniczych i zna zagadnienia z praktyki.  Pozwala to na podzielenie się własnym doświadczeniem z uczestnikami wykładów. Każde ze szkoleń jest indywidualnie dostosowywane dla potrzeb klienta.

  1. W części teoretycznej poruszane są zagadnienia dotyczące Waszego budynku lub procesu technologicznego : zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej, największe zagrożenia, drogi rozprzestrzeniania się pożaru, warunki i organizacja ewakuacji itp.. . W czasie wykładu wyświetlane są filmy instruktarzowe i nagrania własne działań ratowniczych.
  2. W części praktycznej ćwiczone są nawyki: uruchamiania ręcznego ostrzegacza pożarowego, poruszanie w pomieszczeniach zadymionych, uruchamianie podręcznego sprzętu gaśniczego, gaszenie płomieni.

Ramowy program

tabela1

Pobierz dokument

strzałka do góry