Szkolenia dla Zakładowych zespołów ratowniczo-gaśniczych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciel, zarządca obiektu organizuje warunki ochrony przeciwpożarowej  i szkoleń osób przebywających na jego terenie. Może także stworzyć wewnętrzną służbę ratowniczą powołaną w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego z zasobów ludzkich przebywających w obiekcie, określić zakres ich działania oraz sposób szkolenia. W przypadku wewnątrz zakładowych służb ratownictwa pożarowego rozróżnić możemy: drużyny ratowników, przeciwpożarowe pogotowie halowe, strefowe, wydziałowe, itp..

Szkolenie takie trwa pięć dni w tym dwa to praktyczne szkolenia.

tabela2

Pobierz dokument

strzałka do góry