Warsztaty dla „Koordynatorów ewakuacji”

Chciałbym zainteresować Państwa szkoleniem dla pracowników „Przygotuj najlepszych na najgorsze” to cykl szkoleń teoretycznych i praktycznych w warunkach symulowanego zagrożenia, które pozwalają na bazie własnego doświadczenia, jednak w kontrolowanym, wciąż bezpiecznym środowisku, nabyć umiejętności właściwego postępowania podczas zagrożeń w miejscu pracy. W trakcie wykonywania zadań łatwo zapomnieć o fakcie symulacji, pracownik podejmuje wysiłek fizyczny, odczuwa presję czasową i konieczność szybkiego podejmowania trafnych decyzji. Uczestnicy mają szansę pokonać bariery fizyczne i psychologiczne w całkowicie nowych, dla większości z nich, sytuacjach.

Szkolenie opiera się przede wszystkim na ćwiczeniach praktycznych, wzbogaconych tylko najistotniejszymi faktami teoretycznymi. Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników do wykonywania zadań wskazanych w Kodeksie Pracy w art. 209 czyli :

Po krótkim wykładzie dotyczącym podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego obowiązujących w Państwa zakładzie/obiekcie dla  uczestników przygotowane są trzy stanowiska ćwiczebne. Odbywać się tam będą ćwiczenia z zakresu m.in. zasad poruszania się w zadymieniu i ewakuacji osób, obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego, postępowania w trakcie pożaru oraz udzielania pierwszej pomocy.


Stanowisko I – ZASADY PORUSZANIA W ZADYMIENIU I EWAKUACJA OSÓB

W symulatorze zadymienia – 6-metrowym tunelu z bezpiecznym dymem estradowym i „pożarowymi” efektami dźwiękowymi, uczestnicy nabywać będą umiejętności prawidłowego przemieszczania się w zagrożonym pomieszczeniu. Muszą tam odnaleźć przycisk ROP (ręczny ostrzegacz pożaru) i uruchomić go. Czekać  też będzie na nich inne wyzwanie – odnalezienie i ewakuacja osób przy zastosowaniu profesjonalnych technik ewakuacyjnych. Na szczęście ewakuowany (w tej roli manekin) będzie miał dużo czasu na błędy i naukę swoich ratowników. Przejście przez tunel wymagać będzie nie tylko znajomości procedur, ale przede wszystkim pokonania własnego strachu oraz zachowania spokoju w stresującej sytuacji, przy ograniczonej widoczności. Pod baczną kontrolą i przy pomocy instruktora uczestnicy przekonają się,  jak ich ciało i umysł reagują na zagrożenie.

1


Stanowisko II – OBSŁUGA PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZENGO (gaśnice i koce gaśnicze)

Na drugim stanowisku ćwiczeniowym zaprezentujemy uczestnikom sprzęt gaśniczy, obok którego przechodzą, niejednokrotnie obojętnie, każdego dnia. W ramach szkolenia praktycznego do symulacji pożaru używany jest w pełni bezpieczny trenażer gaszenia pożarów podręcznym sprzętem gaśniczym. Urządzenie pozwala w sposób kontrolowany i bezpieczny dla uczestników i środowiska  przećwiczyć praktyczne użycie gaśnic. Wykorzystanie różnego rodzaju nakładek pozwala na symulację pożaru powierzchniowego, kosza na śmieci, szafki bezpiecznikowej itp. Zastosowane zabezpieczenia powodują iż w każdej chwili wykładowca może przerwać proces spalania. Do gaszenia pożaru uczestnicy mogą używać każdego z rodzajów środków gaśniczych lecz ze względu na straty oraz możliwość zabrudzenia terenu, najczęściej używaną gaśnicą na szkoleniach jest specjalnej konstrukcji gaśnica treningowa w której środkiem gaśniczym jest woda. Dzięki swojej budowie uczestnicy mogą wyćwiczyć niezbędne nawyki prawidłowego uruchamiania gaśnic, właściwego podejścia do pożaru i gaszenia pożaru. Czysta woda jako środek gaśniczy nie pozostawia po ćwiczeniach żadnych strat w środowisku jak i terenie na którym jest używana. Podczas ćwiczeń z użyciem trenażera istnieje możliwość pokazania także zagrożeń w domowej kuchni wynikających z nieprawidłowego gaszenia płonącego oleju jadalnego (wybuch płonącego tłuszczu)-najgroźniejsza sytuacja w śród wypadków dnia codziennego.

2


Stanowisko III – RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA i AUTOMATYCZNA DEFIBRYLACJA

Na tym stanowisku możemy przypomnieć sobie oraz przećwiczyć zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  Korzystając z doświadczeń ratowników medycznych uczestnicy mogą nabyć wiedzę opartą na realnych przypadkach.  Niejednokrotnie niewielki ruch, rękoczyn nie wymagający od nas dużej wiedzy medycznej może komuś uratować życie. Najczęściej to strach przed samym podejściem do poszkodowanego, a nie brak wiedzy powoduje że nie pomagamy.  Ćwiczenia z doświadczonym trenerem pozwalają uczestnikom nabrać odwagi w udzielaniu pomocy. Wykorzystując fantoma oraz dodatkowego sprzętu trener może zainscenizować różne stany zagrożenia zdrowia i życia.

Zawody ratownicze

Każdy z zakładów pracy posiada indywidualny system zarządzania bezpieczeństwem. Jeśli mamy wyznaczone wśród pracowników grupy ratownicze proponujemy możliwość organizacji zawodów. Przy wykorzystaniu omówionych powyżej stanowisk istnieje możliwość przygotowania kilku scenariuszy zagrożeń. Pracownicy działając w grupie będą mieli za zadanie prawidłowo dobrać środki do zlikwidowania  zastałej sytuacji. Ćwiczący będą musieli podzielić między siebie zadania i podjąć prawidłowy schemat postępowania. Zawody pozwalają jeszcze bardziej zbliżyć się do realnych zagrożeń. Konieczność działania w grupie, a nie indywidualnie, przybliża preferencje, możliwości oraz wiedzę każdego z członków zespołu. Integracja zespołu ratowniczego niejednokrotnie może zadecydować o sukcesie, bądź porażce podjętych działań.  Zawody są dużo bardziej atrakcyjną formą szkolenia. Na podstawie zdobytych doświadczeń możemy stwierdzić iż uczestnicy znacznie chętniej angażują się przy takiej formie treningu.

Podsumowując

W skrajnie stresogennych sytuacjach, gdy zagrożone jest zdrowie i życie nasze oraz innych pracowników, znajomość procedur jest zaledwie bazą dla właściwego zachowania. Umiejętności pokonywania lęku, zachowania trzeźwości myślenia, radzenia sobie z nagłymi komplikacjami i nie do końca spodziewanymi reakcjami własnego ciała, nabywa się przede wszystkim w drodze osobistych doświadczeń. Szkolenie „Przygotuj najlepszych na najgorsze” na pewno dostarczy pracownikom właśnie takich doświadczeń, jednak w kontrolowanych i bezpiecznych warunkach, przy zachowaniu równowagi między poziomem napięcia a dobrą zabawą uczestników.

3

Program szkolenia przygotowywany jest indywidualnie w zależności od wariantu.

strzałka do góry